לעגאַל אַדווייס אויף האָוסינג ישוזלעגאַל אַדווייס אויף האָוסינג ישוז